Consul.net Agata Skrzetuska

ul. Fort Służew 1 / 227
02-787 Warszawa

NIP: 7921986040, REGON: 061582931

70.20.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

63.12.Z Działalność portali internetowych

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów

e-mail:oferta2[usuń-to]@consul.net.pl

Aktualności

Międzynarodowa współpraca

Wychodzimy poza Polskę. Dzięki wsparciu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zostało zorganizowane spotkanie z potencjalnym partnerem Make Customers A.S.